historiahanke

Vuosien saatossa kylällä on puhuttu mahdollisuudesta saada kylän historia ”kirjoihin ja kansiin”. Tavoite liikahti eteenpäin, kun Kari Kangaspunta ryhtyi selvittämään historiikin kirjoittamisen ja sen rahoituksen mahdollisuuksia Karsturannan Marttojen toukokuussa 2019 tekemän aloitteen pohjalta. Historiaprojektin syntysanat lausuttiin tammikuussa 2020, kun kaksi aktiivista historianharrastajaa, Jorma Tyrmi ja Paula Kärki innostuivat hankkeesta.  Molemmat ovat aktiivisia historianharrastajia jo ovat tahoillaan jo tehneet arvokasta työtä kylän historian parissa.

”Tuhat vuotta Karsturannan historiaa”

Tammikuussa 2020 kartoitettuun historiahankkeelle mahdollisia asiantuntijoita ja kirjoittajia omien asiantuntijoiden lisäksi. Kunnianhimoinen suunnitelma oli, ettei tehdä vain perinteistä kylähistoriaa, vaan myös oikeaa historiatutkimusta, joka osaltaan täydentäisi Etelä-Karjalan varhaista asutus- ja muuta historiaa.

Suunnitelman mukaan painopiste historiatutkimuksessa olisi varhaisessa asutushistoriassa. Kylän tapahtumien osalta rajausta tehtiin ensimmäiseen maailmansotaan asti. Sotien vaikutukset kylälle ja myöhemmät vaiheet ajateltiin säästettävän historiikin kakkososaan.

Hankkeelle saatiinkin eturivin asiantuntijoita, jotka olivat valmiita antamaan panosta kylän historian tutkimukselle ja kirjoittamaan niistä historiajulkaisuun. Hankkeen tieteelliseksi asiantuntijaksi lupautui FM Jari Ropponen, joka on tullut joutsenolaisille tutuksi Joutsenon historian kirjoitustyöstä.

Nopealla aikataululla syntyi suunnitelma kylän historiaprojektista ”Tuhat vuotta Karsturannan historiaa”. Tähtäsimme helmikuussa 2020 päättyvään Etelä-Karjalan rahaston hakuun, josta toivoimme saavamme taloudellista tukea hankkeelle, lähinnä asiantuntijapalkkioihin. Valitettavasti emme saaneet rahoitusta hankkeelle, vaikka saimme sille myös arvovaltaista puoltoa.

Helmikuussa 2020 tehtyyn hankesuunnitelmaan voi tutustua oheisen linkin kautta: Tuhat vuotta Karsturannan historiaa

Historiahanke etenee

Historiahanketta on kyetty viemään eteenpäin talkoohengessä ja osin omin varoin, vaikka emme saaneet sille ulkopulista rahoitusta.  Seuraavia toimenpiteitä on toteutettu vuonna 2020:

  • Alan harrastajien metallinetsintäviikonloput Karsturannan pelloilla huhtikuun ja toukokuun välisenä aikana.
  • Etelä-Karjalan museon arkeologin (Esa Hertel) saaminen mukaan etsinnän ohjaukseen ja löytöjen arviointiin.
  • Arkeologisten kohteiden katselmus Muukonsaaressa (Esa Hertel, Paula Kärki, Kari Kangaspunta).
  • Metallilöytöjen esittely ”Välähdyksiä ja löytöjä Karsturannan historiasta”- kesänäyttelyssä ja syksystä lähtien Joutsenon kirjastossa. Osa löydöistä on toimitettu museoviraston tutkittavaksi.
  • Vanhojen valokuvien ja historiallisen materiaalin keruu ja niiden esittely kesänäyttelyssä.
  • Karsturannan asutushistorian tutkimusta viety eteenpäin (Jorma Tyrmi).
  • von Nandelstadtien historiatutkimus edennyt (Paula Kärki).
  • Neuvoteltu Joutsenon kotiseutuyhdistyksen kanssa suunnitelmasta perustaa Joutseno-taloon sijoittuva Karsturanta-arkisto, joka toimisi historia-aineiston turvallisena säilytyspaikkana.

Tarkoitus on, että historiahankkeen suunnitelmaa päivitetään ja uusi rahoitushakemus tehdään joulukuussa 2020, tällä kertaa Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiölle (EkspSäätiö).