Kyläyhdistys

Karsturannan kyläyhdistys ry on perustettu maaliskuussa 2020. Yhdistyksen tehtävät voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen
 • Yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Kylän viihtyisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen
 • Vaikuttaminen viranomaisten kylää koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin.

Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää tapahtumia (historia, kulttuuri, liikunta ym.)
 • organisoi kylän asukkaiden yhteistoimintaa (talkoot ym.)
 • kuulee kyläläisiä ja tunnistaa kehittämistarpeita
 • toimii erilaisissa yhteistyöverkostoissa
 • käynnistää kehittämishankkeita
 • tukee kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
 • tiedottaa

Kyläyhdistys on liittynyt Etelä-Karjalan kylät ry:n jäseneksi ja tätä kautta se liittyy maanlaajuiseen kylätoiminnan verkostoon.

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi!

Yhdistyksen tavoitteet voivat toteutua ainoastaan silloin, jos kyläläiset ovat aktiivisesti mukana kyläyhdistyksen toiminnassa.  Yhteisöllisyyden vahvistaminen on meistä kaikista kiinni.

Myös vaikuttamistoiminnan näkökulmasta on tärkeää, että kyläläiset ovat mahdollisimman kattavasti liittyneet oman kyläyhdistyksensä jäseneksi.

Yhdistyksen jäseneksi toivotaan myös mökkiläisiä ja muita vapaa-ajan asukkaita, joita Karsturannassa on runsaasti. Myös kaikki Karsturannan ystävät ja ne, joilla on juuria tai kytkentöjä Karsturantaan, ovat tervetulleita yhdistyksen jäseneksi!

Yhdistyksen jäsenmäärä (marraskuussa 2020) on 85, mikä on hieno määrä lyhyen toimintahistorian jälkeen.

Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä helposti täyttämällä oheisesta linkistä aukeavan lomakkeen:  Jäsenhakemus

Lasku 15 €:n jäsenmaksusta lähetetään (sähkö)postilla hakemuksen saavuttua.