Kylä

KYLÄ

Karsturanta on entinen maalaiskylä, jonka nykyinen asutus sijoittuu entisten viljelyalueiden ja vanhojen teiden tuntumaan. Karsturannan kylään kuuluneita alueita on myös nykyisellä kaava-alueella Joutsenon keskustan tuntumassa, joten siellä on huomattavan paljon asukkaita, vaikka alueita ei välttämättä mielletä Karsturannan kylään kuuluviksi. Kylän kanta-alueen asukasmäärääkin on vaikea arvioida, mutta epävirallinen arvio talouksien määrästä on noin 100, jossa ovat mukana myös kesäasukkaiden taloudet.

Oheisessa kartassa näkyy vihreällä Karsturannan kylään kuuluvat maa-alueet 1800-luvulla tapahtuneen isojaon mukaisena. Alue on nykyään lähes samanlainen. Saimaalla on useita saaria, jotka ovat ns. ikimuistoisista ajoista lähtien kuuluneet Karsturannan kylään ja sen taloille.  Kylän historiasta kertovalla sivulla on kartta, joka näyttää 1960-luvun viljelysalueet. Asukasmääräkin lienee ollut suurimmillaan 1960-luvulla.

Luontonsa puolesta Karsturanta on hyvin monipuolinen. Jääkauden vaikutus näkyy monin paikoin vieläkin. Arposeniemessä, Hinkanselän puolella on pitkä hiekkaharju muinaisine Saimaa rantaterasseineen ja Sappulan hienohiekkainen uimaranta. Entisen Emäntäkoulun vieressä ja Arposenniemen tuntumassa on erilaisia suppamuodostelmia ja tien toisella puolella isohko siirtokivilohkare. Isoja siirtokivilohkareita löytyy paljon erityisesti Arposenniemen pohjoisosista.

Jään vetäytyminen ja maan kohoaminen aiheutti myös Vuoksen synnyn ja sen jälkeisen Saimaan vedenpinnan laskun, jolloin nykyinen Ritasuo jäi Saimaasta erilliseksi järveksi ja myöhemmin veden laskettua muuttui suoksi. Saimaan rantamille jäi veden väistyttyä hedelmällistä ja tasaisempaa maata erityisesti Arposenniemen lounaispuolelle.  Jääkauden hiomia sileitä kallioita on näkyvissä monin paikoin, mm. Pölkkyniemessä.

Karsturantaan kuuluvalla alueella, Rantatien ja rautatien välissä, toimii Kemira Chemicals Oy:n kloraattitehdas. Tehdas perustettiin Finnish Chemicals Oy:n toimesta jo 1970-luvun puolivälissä ja se on ainoa teollinen toimija Karsturannassa. Tehdas työllistää n. 80 henkilöä. Muuten Karsturannassa on vähän yritystoimintaa.   

Karsturannassa toimivia yhdistyksiä:  

-Karsturannan Martat  https://www.martat.fi/marttayhdistykset/karsturannan-martat/

-Vilkkumäen Erämiehet r.y.   joka on Karsturannan ja Pätilän kylien yhteinen metsästysseura, jolla on Karsturannan Ononrannassa metsästysmaja. Majaa vuokrataan myös ulkopuolisille erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.