Polkuverkoston reittisuunnitelma

Kyläyhdistys on puuhannut yhteistyössä Saimaan ammattiopiston kanssa Arposenniemeen polkuverkostoa, joka tarjoaisi kyläläisille mahdollisuuden ulkoilu- ja luontoelämyksiin omissa lähimaastoissa.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut pyrkimys hyödyntää olemassa olevia polkuja ja metsäteitä, joissa ihmiset ulkoilevat ja lenkkeilevät jo muutoinkin. Polkuverkoston suunnittelussa tukeudutaan jokamiehen oikeuksiin, ja samalla on pyritty kunnioittamaan luontoarvoja, metsä- ja muuta omaisuutta sekä pihapiirien yksityisyyttä.

Polkuverkostosta on valmistunut alustava ehdotus, joka aukeaa oheisesta linkistä: Polkuverkostoehdotus1120. Tarkempaa karttaa reitistä ollaan valmistelemassa. Reittiverkostoon on merkitty pääteiden varteen kolme lähtöpistettä (A,B,C), mutta toki liikkeelle voi lähteä muualtakin.

Tarkoitus on, että reitistä tehdään sähköinen kartta ja se merkitään maastoon kevyesti maalitäplien avulla. Polkuverkosto tarjoaa valmistuttuaan mahdollisuuden suunnitella erilaisia reittejä pituuden ja maaston vaativuuden mukaan.

Polkuverkosto kunnostetaan ja merkitään maastoon ensi keväänä.  Reitin varrella on runsaasti maanomistajia, emmekä kykene heitä kaikkia selvittämään ja lähestymään henkilökohtaisesti. Toivomme, että saamme suunnitellun reitin maanomistajille tiedoksi ja otamme vastaan mahdollisia kysymyksiä tai kommentteja.  Tarpeen mukaan reitin tarkempi kulku voidaan käydä paikan päällä sopimassa.

Polkuverkostosta voi laittaa kysymystä tai kommenttia joko sähköpostilla yhdistys@karsturanta.fi tai soittamalla Kari Kangaspunnalle p. 0400 558265.