Kylän luontoympäristö ja maisema tarkastelussa

•Kyläyhdistyksen ensimmäinen luontoilta pureutuu kylän luontoympäristöön ja maisemaan. Millaiset luonnonilmiöt ovat muovanneet kylän maiseman sellaiseksi, kuin se nyt on?

•Miten Saimaan vesistöallas on syntynyt ja miten se on vaikuttanut kylän muotoutumiseen?

Luennoitsijat:

•Geologi Kaisa-Maria Remes, Saimaa UNESCO Global Geopark

•Tietokirjailija, tekniikan lisensiaatti Matti Hakulinen

Tervetuloa!

Vapaa pääsy