Kyläillassa toivottiin yhteisöllisyyttä ja kylän yhteisiä tapahtumia

Ononrannassa pidetyssä kyläillassa 13.9.2020 pohdittiin kylän kehittämistä.  Pienryhmissä listattiin ideoita ja ajatuksia, miten kylästä saataisiin vieläkin mukavampi asuinpaikka. Kyläyhdistykselle tuli runsaasti toiveita kylän yhteisistä tapahtumista esim. hiihtokilpailuista juhannusjuhliin.  Myös ulkoilu-, liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia haluttiin lisää. Osa kehittämisehdotuksia onkin jo työn alla, mm. polkuverkoston suunnittelu ja Sappulan uimarannan kehittäminen.

 Yhteistoiminta ja yhteisöllisyys ovat olleet kylän historiassa vahvassa roolissa. Vaikka aika on toinen, jotain menneestä yhteisöllisyydestä tunnutaan kaivattavan takaisin. Maalaiskylässä on töitä tehty yhdessä. Mm. viljan puinti on tapahtunut yhteisen puimaosuuskunnan kautta. Myös kulttuuriharrastus on ollut kylällä vireää. Karsturannan kirjastoseura järjesti 1900-luvun alkupuolella ohjelmallisia iltamia ja samalla keräsi varoja omaa kirjastoa varten.  Kylän erityispiirteeksi todettiin myös huvilayhteisön syntyminen kylälle 1800-luvun loppupuolella, millä lienee ollut myös vaikutusta yhteisöllisyyden ja kulttuuritoiminnan vahvistumiseen kylällä.

Kyläillassa kehittämisideoita työstettiin pienryhmissä, joissa teemat olivat:

  1. Luonto ja maisema
  2. Ulkoilu-, liikunta- ja virkistysmahdollisuudet
  3. Yhteistoiminta, yhteisöllisyys ja tapahtumat
  4. Tie- ja liikenneyhteydet, turvallisuus, palvelut

Kyläillan tuotokset on kirjattu ylös ja kyläyhdistys pyrkii niitä parhaansa mukaan toteuttamaan. Monet asiat ovat omissa käsissämme, esimerkiksi tapahtumien järjestäminen ja erilaisen yhteistoiminnan organisointi.  Osassa asioista kaupunki tai muu julkishallinto tekee päätöksiä.  Kyläyhdistyksen tehtävä on välittää kyläläisten toiveita ja näkemyksiä, silloin kun päätöksillä on vaikutusta kylän elämään.

Kehittämistavoitteet löytyvät tiivistetysti näiden nettisivujen kansiosta ”Kylän kehittäminen”.

Kyläyhdistyksen hallitus on käsitellyt kyläillan ideoita ja ehdotuksia ja tehnyt niiden pohjalta suunnitelman kylän vuosittain toistuvista tapahtumista. Tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen on myös haettu Leader-hankkeen kautta avustusta.