Kestävää metsänhoitoa ilman avohakkuita

Kyläyhdistys järjestää ajankohtaisen metsätilaisuuden Karsturannan Kylävintillä torstaina 25.5.2023 klo 17.00. Kuulemme jatkuvan kasvatuksen mallista luennon, jonka jälkeen jälkeen pieni metsäretki lähimaastossa.

Metsiin kohdistuu tänä päivänä suuria odotuksia. Metsänhoidon tulisi samanaikaisesti turvata: 

  • luonnon monimuotoisuus
  • metsän hiilinielut
  • puun tuotto ja tulot metsänomistajalle
  • metsän virkistyskäyttö, sienestys, marjastus ym.

Onko jatkuvan kasvatuksen malli ratkaisu metsänhoidon moniin vaatimuksiin?

Aiheesta alustaa metsänhoitaja Jussi Saarinen, joka on jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon erikoistunut asiantuntija Metsätietopalvelu Silmu Oy:stä (metsatietosilmu.fi).

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Silva ry:n kanssa (jatkuvakasvatus.fi). Yhdistyksestä on mukana Juuso Joona.

Metsänomistajan kokemuksista kertoo Kari Kangaspunta.

Tervetuloa!