Historianäyttely onnistui erinomaisesti

Kyläyhdistyksen hallitus arvioi kokouksessaan 3.11.20 kesän tapahtumia ja totesi niiden onnistuneen erinomaisesti. ”Välähdyksiä ja löytöjä Karsturannan historiasta ”-näyttely kiinnosti kyläläisiä ja muitakin ihmisiä, joiden elämä liittyy tai on kytkeytynyt jollain lailla Karsturantaan. 

Erityisesti vanhat valokuvat herättivät useimmissa vierailijoissa muistoja, joita aktiivisesti jaettiin toisten vierailijoiden ja näyttelyn järjestäjien kesken. Muistikuvat olivat arvokkaita myös kylän historiaprojektin kannalta. Kuvien tilanteista ja paikoista saatiin arvokasta lisätietoa ja tärkeitä kontakteja myös luotiin.

Myös metallinetsintäharrastajien Karsturannan pelloilta keräämä esineistö herätti suurta kiinnostusta. Esineet täydentävät alueen arkeologisia löytöjä ja ne tuovat tärkeää lisävalaistusta mm. Karsturannan varhaiseen asutushistoriaan.

Näyttelyn ammattimainen esillepano sai erityistä kiitosta. Sen tasosta vastasivat erityisesti Paula Kärki ja Jorma Tyrmi. Myös monen muun työpanos vaikutti näyttelyn onnistumiseen.  Näyttelyn vitriinit saatiin lahjoituksena Rajamuseolta ja ne ovat siis käytössä myös tulevien vuosien näyttelyissä. 

Näyttely oli virallisesti kahdeksana päivänä 1.7.–16.7. välisenä aikana. Aukiolo oli rajoitettu pariin tuntiin (yhtenä päivänä neljä tuntia), jotta vapaaehtoisvoimin toteutettu opastus kyettiin toteuttamaan.  Tuona aikana vieraskirjan mukaan kävijäitä oli 264, mikä merkitsee keskimäärin yli kolmekymmentä vierailijaa päivää kohti, eli lähes viistoista kävijää jokaista aukiolotuntia kohden. Aikamoista vilskettä!  Näyttelyyn oli mahdollista tutustua myös virallisen aukiolon ulkopuolella. Kaikkiaan Kylävintillä (Arposenniementie 262) toteutettuun näyttelyyn tutustui noin 300 henkeä.

Näyttelyn metallilöytöjen vitriiniä on hieman uudistettu ja se siirrettiin Joutsenon kirjastoon, jossa se on nähtävänä kevääseen asti.